Hivenaineiden merkitys

Lukujen puuttuminen tekee uutisen merkityksen arvionnista vaikeaa. Jo pelkästään raflaavat otsikot antavat väärän kuvan, sillä kaikki eivät lue koko juttua.

Hivenaineiden pitoisuuksien mittaaminen on nyt korostettua ja kaikista merkityksettömistä löydöksistä tulee nyt uutisia. Vastaavalla tavalla hiilivoimaloiden ympäristöistä löytyy tuhkasta johtuvia hivenaineita. http://nextbigfuture.com/2011/03/heavy-metal-pollution-from-coal-waste.html

Mainokset

Lisää ydinvoimaa

Japanin luonnonkatastrofi lisäsi luottamusta ydinvoimaan. Se on odotettuakin turvallisempaa.

Fennovoimalla on mahdollisuus tutkia myös 4. sukupolven ydinvoimaloiden mahdollisuuksia.

Neqlient promotion of nuclear panic

”ozspeaksup” says:
March 27, 2011 at 4:00 am

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/27_12.html

not sounding so harmless right now.

and I support thorium to burn the waste we have now to stop this happening. too much in dicey storage.

I am less concerned when I read this.

First ”TEPCO says it measured 2.9-billion becquerels of radiation per one cubic centimeter of water from the basement of the turbine building attached to the Number 2 reactor.” Think about diluting that with a cubic meter of water and note that the water in contained in the basement.

Second: ”TEPCO says the radioactive materials include 2.9-billion becquerels of iodine-134, 13-million becquerels of iodine-131, and 2.3-million becquerels each for cesium 134 and 137.” Iodine-134 has a half-life of 52.5 minutes and creates almost all of the radiation.

Metallien leviäminen ympäristöön?

Radioaktiivisten metallien leviäminen paksusta terässäiliöstä ympäristöön on hyvin hankalaa. Eniten keskusteluissa esiintyneistä aineista jodi kiehuu 184 C:ssa ja cesiumin kiehumiseen tarvitaan 671 C. Pahimmassakin onnettomuudessa uraani ja muut raskasmetallit jäävät sulaneenakin omille paikoilleen.

Leviämiseen tarvitaan tarkoituksellinen tai onnettomuuden seurauksena syntynyt päästö ilmakehään tai vesistöön. Meressä radioaktiivisuus laimenee nopeasti. Uutisessa mainittu 3 miljardia bequerellia kuutiosentissä vettä ei ole oikeastaan mitään kuutiokilometrissä vettä. Ilmakehässä kaasujen, nesteiden ja pölyn kulkeutuminen riippuu tuulista ja sateista, mutta radioaktiivisten materiaalien määrät jäävät kaikissa tapauksissa vähäisiksi. Maapallon asukkaat voidaan tappaa muutamalla kaasukanisterilla vain elokuvissa.

Politikointia tietoa vääristelemällä

Juttu on esimerkki siitä, miten lööppijulkisuutta tehdään. Otsikot ovat raflaavat, mutta varsinainen asia puuttuu. Alkuperäislähde kertoo paremmin mistä on kyse: http://www3.nhk.or.jp/daily/english/27_12.html

Nyt kun siivous- ja korjaustyöt ovat edenneet lähemmäs reaktoria, on luonnollista, että työntekijät kohtaavat voimakkaasti säteileviä alueita. Ydinvoimalan työntekijöiden jos kenen pitää osata työskennellä turvallisesti. Viimeisin maailmanlaajuisesti uutisoitu ”onnettomuus” sattui kun kolme työntekijää kasteli nilkkansa kahlatessaan radioaktiivisessa vedessä jättäen huomioimatta säteilymittarin varoitusmerkit.

NHK kertoi myös isotooppikohtaiset säteilylukemat, joiden perusteella voi arvuutella niiden alkuperää. Jutussa epäiltiin reaktorin paisuntasäiliötä.