Uudet lainat pankkien vastuulle

EU:n pitäisi ilmoittaa pankeille, että jäsenvaltion luotottaminen yli vakausrajan tapahtuu täysin pankin omalla riskillä. Tämä muodostaisi jakopolitiikalle luonnollisen rajan jota, Etelä-Euroopan populistiset poliitikotkin joutuisivat noudattamaan.

Mainokset

Autokauppaa arvostellaan

Myös talonrakennusalaa vaivaa asiakkaiden voimakas tyytymättömyys. Yhteistä autokaupan kanssa on se, että puhutaan suurista rahoista ja vallan tasapainon myyjän puolella. On otettava se, mitä liituraitapukuiselta armollisesti saa. Rahoitussektori eroaa siinä, että sen ongelmat eivät suoraan kosketa tavallisia kansalaisia.

EU on aloittanut autokaupan kartellien purkamisen, mutta työ on vasta alussa. Merkkihuoltokytkennät ovat purkautumassa.

Eduskunta on vahvasti lobbaajien tukena ja suosii ratkaisuja, joissa kuluttajan asemaa heikennetään ja ammattilaisten asemaa vahvistetaan.

Suomi24.fi

Ei ruuhkia, ei maksuja

Maantieliikenteen ruuhkista on maassamme jo suurelta osin päästy eroon. Jäljellä on vain kovin ydin, liian tiheästi rakennetut muutamat kaupunkikeskustat.

Ruuhkat poistuvat itsestään kun niiden perussyynä oleva ylitiheä rakentaminen saadaan kuriin. Keskustat pitää laittaa rakennuskieltoon. Samalla asumistiheyttä pitää väljentää muuttamalla liiketiloja pysäköintilaitoksiksi. Kaikilla pienillä asunnolla pitää olla yksi autopaikka ja isommilla useampi. Parkkipaikat pitää kaavoittaa myös työpaikoille ja palveluiden käyttäjille.

Julkisen liikenteen tuki on poistettava jotta sen todelliset yhteiskunnalliset kustannukset tulevat näkyviin.

Liikenteen sujuvuutta tulee parantaa rakentamalla kiertoliittymiä, tunneleita ja siltoja, jolloin liikkumista tukkivista liikennevaloista voidaan luopua.

Vihreä politiikka pahin uhka kansakunnalle

Yksiselitteinen ei on oikea vastaus Vihreiden vaatimuksiin, sillä vaalien tulos oli murskaava tuomio harjoitetulle vihreälle politiikalle. Kyse ei ole pelkästään esitetyistä vaatimuksista vaan myös yleisemmin vihreiden mukana tulevasta politiikasta.

Loviisan ydinvoimaloiden uusimista ei kannata lykätä, vaikka lupaavia uusia ydinvoimatekniikan keksintöjä onkin kehitteillä.

Ilmastolaki on haitallinen kansantaloudelle eikä sillä ole minkään valtakunnan vaikutusta ilmastoon. Englantia puhuvissa maissa ilmastonmuutospropagandan valheellisuus on jo tajuttu. Kiina ja Intia ovat pysyneet koko ajan siitä erossa.

Politiikkaa isolla P:llä

En näe tarvetta toistaa lähdeaineistoja, koska ilmastonmuutoksesta on jatkuvasti keskusteltu näilläkin palstoilla. Ne löytää helposti hakukoneilla.

Satelliittimittausten mukaan maapallon keskilämpötila on alhaisempi nyt kuin vuonna 1979. Syistä jotka ovat johtaneet pintamittausten virheisiin on käyty kiivasta keskustelua. Pidemmällä aikavälillä maapallon lämpötila on vaihdellut runsaasti. Ilmasto on nyt lämpimämpi kuin pikkujääkaudella 1800-luvulla, muttei mitenkään poikkeavan lämmin.

Hiilidioksidin vaikutusta ilmastoon ei pystytä mittaamaan eikä laskemaan teoreettisesti. IPCC:n tieteellisten perusteiden raportttikin kertoo suurista epävarmuuksista ja keskeisimpänä todisteena käytetyt ilmastomallit ovat osoittautuneet täysin paikkansa pitämättömiksi.

Myöskään ilmastonmuutoksen haittoja koskevat väitteet eivät kestä päivänvaloa. Ääri-ilmiöt eivät ole yleistyneet.

Ilmastonmuutos on poliitikkojen suosiossa, koska se antaa mahdollisuuden verotuksen kiristämiseen ja tukiaisten jakamiseen. Se on vastuuton tie. Mm. Espanjan talous on muodostumassa kestämättömäksi suurten energiatukiaisten vuoksi.

Earth radiation balance

Let’s add two more objections to this partial visualization of the Earth System.

1. Where are the storages? Oceans store and release huge amounts of energy. Elaborate your views of the energy/radiation balance.

2. Energy is not just radiation. Earth System is more complex than that. For example, absorbed radiation energy may result in increased cloudiness that has impact on who much radiation reaches the earth. Ignoring major part of the system does not help in believing your conclusions.