Perustulo

Periaatteellisella tasolla negatiivinen tulovero varsinkin yhdistettynä tasaprosenttiveroon on ihan hyvä idea. Sen toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, koska nykyinen sosiaaliturvamme on totuttanut tuen saajat niin korkeaan tukitasoon, että sen maksaminen ei ole taloudellisesti mahdollista ja että pienipalkkaiset hyväksyisivät tämän tukitason ilman edes muodollista velvollisuutta ottaa vastaan työtä.

Vihreät ovat populisteja jatkaessaan tätä keskustelua ilman yksityiskohtia, jotka paljastaisivat ongelmat.

Asumistuki vääristää yhdyskuntarakennetta. Se ja julkisen liikenteen tuki pitää lopettaa.

Mainokset

Kehät torsoja

Helsinki on jarruttanut kehäväylien kehittämistä koko painollaan. Kehä II on torso ja liikennevalot I ja III:lla alentavat niiden kapasiteettia. Bussipysäkkien ja -kaistojen vaikutus kokonaisuuteen on myös kielteinen.

Pasilan Orren aloitus kertoo, ettei tarkoituskaan ollut tehdä siitä toimivaa. Kun meillä on varaa rakentaa useiden kilometrien tunneleilta VT1:lle on meillä myös varaa rakentaa Keskusta-tunneli. Voisimme tässä seurata Tukholman esimerkkiä

50-luvulta saakka on vannottu joukkoliikenteen nimeen eikä rakentamista ole ohjattu pois Helsingin niemeltä. Nyt rahat alkavat olla loppu ja kestämätön politiikka on tiensä päässä. Asumisen ja yrittämisen kustannukset ylittävät kansalaisten sietokyvyn.

Tieliikenteen ruuhkat ovat uusien pääteiden ansioista kadonneet lähes kokonaan. Niitä on enää satunnaisesti juhlapyhäviikonloppujen ja poikkeustilanteiden vuoksi. Sama voidaan tehdä myös kaupunkiliikenteessä kunhan myös liian tiheä rakentaminen pidetään kurissa.

Sananvapaus

Kysymys on sananvapaudesta, jota yhteiskuntamme etuoikeutetut haluavat rajoittaa. Poliisivaltiota perustellaan ääriesimerkeillä, olkiukoilla.

Jos sananvapauden rajoja ei koeteltaisi, olisi valtaapitävien helppo tiivistää rajoja entisestään. Väärinkäytösten paljastaminen ja kestämättömän politiikan arvostelu halutaan kriminalisoida.

Olen jättänyt Halla-ahoni lukematta. Suosittelen sitä muillekin, sillä suuri julkisuus tekee hänen mielipiteistään merkittäviä. Tässä pätee nettipalstojen perusviisaus: älä ruoki trollia.

PKS raideliikenne

Realismi puuttuu vieläkin. Raideliikenteellä ei mitenkään pysty tekemään riittävän ajallisesti ja paikallisesti kattavaa systeemiä lyhyisiin matkoihin kuten työmatka- ja asiointiliikenteeseen. Keskustatunneli on Pisara-rataa tarpeellisempi hanke.

Esitetyt ratkaisut vääristävät pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta entisestään. Liian tiivis rakentaminen on kallista ja vaatii yhä enemmän tukiaisia pysyäkseen pystyssä. Helsinki ei ole oppinut mitään Kreikan taudista.

Keskeisin liikenteellinen haaste on poistaa Helsingin niemen muodostama tulppa yhdistämällä itäiset, läntiset ja pohjoiset moottoritiet ja radat sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Pisara-radan sijaan Espoon rata ja päärata Vantaalle pitäisi yhdistää Pasilassa, jolloin junat liikkuisivat edestakaisin Espoo-Tikkurila-väliä. Pasila on jo nyt Helsingin päärautatieasema.

SDP:n solidaarisuusvero

Tämä on puhdasta populismia. Ostovoiman siirtäminen kuluttajilta byrokraateille ei tuo lisää rahaa kansantalouteen.

Taloutemme tarvitsee lisää työllistäviä investointeja. Ne syntyvät parhaiten yksityisen sijoitusten voimalla. Ahon hallituksen pääomaverouudistuksen vesitys on purettava ja työn teettämisen on muututtava nykyistä suositummaksi.

Julkisen talouden sopeutuksessa pääpainon pitäisi olla julkisen kulutuksen karsimisessa. Investoinnit pitää säilyttää, mutta vaalikarjan ostamiseen tulonsiirroilla ja subventioilla pitää suhtautua äärimmäisen nihkeästi.

Pisara-rata ja muut

Pääkaupunkiseudun liikenteen pahin ongelma on Helsingin niemen muodostama tulppa. Säteettäisten moottoriteiden yhdistämistä tunneleilla on vastustettu kiivaasti ja samalla on tuhlattu massiivisesti julkiseen liikenteeseen.

Yhdyskuntapolitiikan suunta pitää vaihtaa ja työpaikkoja, palveluita ja asutusta pitää levittää laajemmalle alueelle, jotta kustannustaso asumisessa ja liikkumisessa saadaan pysyvästi alemmalle tasolle. Keskustatunneli ja kokonainen moottoritietasoinen Pasilan Orsi pitäisi saada pikaisesti työn alle.

Kestävä talous

Espanjan vihreä talous on varoittava esimerkki kestämättömästä taloudenpidosta. Subventioihin perustuva energiatuotanto on vain keihäänkärki tehdyistä virheistä. Kreikan kanssa yhteistä on velan oton tukema populistinen politiikka, jonka taustalla on harhakuva, että ongelmat ratkeavat kun pula rahasta saadaan hoidettua painamalla seteleitä lisää. Suoran setelipainon sijaan käytetään tietysti hieman häveliäämpiä tapoja tehdä sama asia.

Joka tapauksessa jossain vaiheessa luvatut eläkkeet ja muut kansalaispalkat jäävät maksamatta ja hinnat mm. asumisessa ovat nousseet niin korkealle, ettei tavallisella ihmisellä on enää varaa elämiseensä. Silloin eivät mielenosoitukset enää auta vaan tarvitaan reaalitaloutta eli työn tekoa ja työn konkreettisia tuloksia.