Asumisen hinta

Pääkaupunkiseudun korkeiden asumisen hintojen taustalla on poliittinen tahto. Julkinen liikenne ja tiheä asuminen on olennaisesti kalliimpaa kuin asuminen viihtyisästi omakotitalossa ja liikkuminen sujuvasti omalla autolla. Kansan sijaan tästä politiikasta hyötyvät vaalirahoittajat.

Mainokset

Tornitaloja keilaniemee

Katastrofi ! Kehän I:n ja Länsiväylän liittymä tulee tukkiutumaan tämän päätöksen seurauksena. Tornitalot ovat liian tiheän rakentamisen perikuva ja jyrkästi tuomittavia.

Talouskasvu ja puheet

Päinvastoin kuin otsikossa väitetään puhumalla vaikutetaan ihmisten taloudelliseen toimeliaisuuteen edistämällä luottamusta itse kunkin kykyyn ansaita elantonsa ja tehdä hyviä päätöksiä tulojensa käyttämiseksi.

Julkisen talouden säästöt vähentävät taloudellista toimeliaisuutta yhtäällä ja siirtävät nämä rahat veronmaksajien itsensä käytettäviksi. Se voi olla joko hyvä tai huono asia riippuen siitä millaisia päätöksiä kuluttajat tekevät. Hyvin käytetyt rahat menevät investointeihin, jotka poikivat tulevaa vaurautta. Säästöt edesauttavat myös talouden rakenteiden korjauksia ja ovat pidemmän päälle välttämättömiä. Tulonsiirtojen rahoittaminen velalla Kreikkalaiseen tapaan ja Espanjalainen vihreä talous ovat kestämättömiä ja näiden ja muiden virheiden korjaaminen pitää tehdä mieluummin aikaisin kuin myöhään.

Säästöjen ja veronalennusten yhteisvaikutuksena on tuottavuuden paraneminen, joka näkyy parempana kilpailukykynä vientimarkkinoilla.