Sky city

Bad horizontal traffic is what makes cities awful. When you implement a solution to it, you avoid excessive high cost of land. It is too easy to calculate just the construction costs and forget that the inhabitants pay the extravagant prices to live in cities.

Mainokset

Valehtelioiden klubi

Otsikosta olisi voinut päätellä kolumnin koskevan Rion kokousta tai vihreää energiapolitiikkaa. Tai että olisi ylistetty Soinin linjauksia EU:n talouspolitiikassa.

Vaihtoehtojen puute on suomalaisen keskustelun ongelma. On vain yksi totuus ja media rankaisee ankarasti siitä poikkeavia. On paljon helpompaa puhua kylähulluudesta kuin oikeasti esittää jotain uutta ja poikkeavaa.

Sky Cities and robotic cars

Robotic cars and information technology make the big cities obsolete. Global commerce will be easier. You can buy e.g. electronics from Amazon and get it delivered to your home. No need to go to market place at the city center as it were when these ideas emerged.

Robotic taxis and robotic cargo vans will replace trains, metros, buses and trucks because they have superior schedules as cars do nowadays. Using larger areas instead building higher will be the way. 

Pathological science

eablair at NextBigFuture:

Some characteristics of pathological science are:

The maximum effect that is observed is produced by a causative agent of barely detectable intensity, and the magnitude of the effect is substantially independent of the intensity of the cause.

The effect is of a magnitude that remains close to the limit of detectability, or many measurements are necessary because of the very low statistical significance of the results.

There are claims of great accuracy.

Fantastic theories contrary to experience are suggested.

Criticisms are met by ad hoc excuses.

The ratio of supporters to critics rises and then falls gradually to oblivion.

Vihreä lahko

Vihreys on aikamme uskonto. Se perustuu vahvaan mielipiteiden manipulointiin niin kuin muutkin lahkot. Uskonkappaleet muuttuvat ”tosiksi” kun niitä toistetaan vakuuttavasti riittävän usein.

Ihmiskunnalla on eniten puutetta kyvystä toteuttaa hyviä ideoita. Luonnonvarat ja pääomat riittävät kyllä paljon suuremmallekin populaatiolle.

Vihreän lahkon ajattelun pohjalla kateus menestyjiä kohtaan. Koska itse ei pysty menestymään, aletaan väheksyä osaajien päämääriä ja toimivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Teollisuus, elinkeinot ja hyvinvointi koetaan vihollisiksi ja tarpeettomiksi. Ympäristön suojelua käytetään keppihevosena oman ihmisvihan perustelemiseksi.

Asumisen hinnasta

Työpaikat ja palvelut ovat siellä minne kaavoittaja ne sijoittaa. Politrukkimme haluavat sijoittaa ne kauas ihmisten asunnoista ja etenkin kauas halvasta tonttimaasta.

Asumisen hinta on ongelma vain pk-seudulla. Muualla maassa tonttimaata omakotitaloille on riittävästi saatavissa ja hinnat pysyvät kurissa. Tämän lisäksi omakotirakentaminen on kerrostalorakentamista selkeästi edullisempaa. Ero on niin selvä, ettei maaseudulle kannata rakentaa vapaarahoitteista kerrostaloa.

Julkiselle liikenteelle ei ole mahdollista saada sellaista ajallista ja paikallista vuorotiheyttä, että se pystyisi kilpailemaan polkupyörän ja yksityisauton kanssa. Bussin odotteluun kuluvassa vartissa ajaa omalla autolla 20 km ja polkupyörällä 5 km.

Vuokra-asumisen ahdinko

Julkisen liikenteen ja asumisen tukeminen ovat bensaa liekeille. Ne ovat keskeinen syy asuntopolitiikan katastrofiin. Se, ettei ole varaa asua ns. hyvällä paikalla, on hyvä peruste muuttaa kauemmas. Asumisen tukeminen suoraan asukkaalle maksettavalla tuella ja asuntorakennuttajien tukeminen menee suoraan hintoihin. Julkinen liikenne ja sitä tukeva kaavoitus taas  keskittää asumista, työpaikkoja ja palveluita ja estää uusien hyvien sijaintien syntymisen. Paha kierre pitää katkaista nopeasti.

Pitää siis hajauttaa, mutta ei tietenkään Lapin korpiin vaan tasapainoisesti koko maahan. 100 000 uutta omakotitonttia ympäryskuntiin on oikea toimenpide, sillä rakennuttaminen omaan tarpeeseen lisää edullisen ja laadukkaan asumisen tarjontaa.

Lisäksi tarvitaan keskustatunneleita purkamaan kaupunkien muodostamat liikenteelliset mustat aukot. Yksityisautoilun lisäksi polkupyöräily on toimiva liikennemuoto, sillä sen ajallinen ja paikallinen vuorotiheys on riittävä.

Työpaikat ja palvelut pitää kaavoittaa lähelle asukkaita vaikkapa kehäväylien läheisyyteen.