Correcting temperature data

Conspiracy theories are not plausible in the eyes of media and ordinary people. It is better to tell them that the old temperature record is bad. Data is missing, inconsistent and created for another purpose.

Especially metadata, data of the data is missing. We do not know the history of weather stations accurately enough to reconstruct the information based on the raw data only. A temperature reading is a sum (or actually a complex function) of the climate signal and a number of other factors such as exact time of the reading, UHI and changes in the local environment. Without knowing these accurately we can’t calculate the climate signal.

This is why sceptics follow the satellite data that we have from 1979.

Mainokset

Perustulo

Se on nopeasti harkittu. Perustulo joko tulee liian kalliiksi veronmaksajille tai sillä ei tule toimeen.

Vuosisatoja vanha punainen mökki ja perunamaa on parempi malli kansalaisten perustoimeentulon varmistamiseen. Elämisen kustannukset pitää laskea niin alas, että pienilläkin tuloilla tulee toimeen. Asuminen saadaan edullisemmaksi muuttamalla kauemmaksi ruuhkakeskuksista. Pohjois-Suomen vaihtoehtona on jopa työssä käyvillä Viro. Näillä alueilla myös ruoka on edullisempaa ja Virossa autoiluun ei suhtauduta yhtä kieroutuneesti kuin Suomessa.

Syypohjaisen sosiaaliturvan byrokratia ja kannustinloukut tukevat minimitasoisen perustulon laajentamista kansaneläkkeen ja lapsilisän ulkopuolelle. Moninkertaisia tukia pitää karsia. Asumisen ja julkisen liikenteen tuki on erityisen haitallista, sillä ne ylläpitävät korkeaa hintatasoa.

Perustulo kannattaa yhdistää verotuksen perustulovähennykseen. Näin sen saisivat kaikki, mutta rahana se maksettaisiin vain niille, joiden tulot jäävät alhaisiksi. Henkilöverotuksen tasaprosenttivero sopisi tähän kuvioon mainiosti.

AGW and polywell

The goal of the AGW cult is not to reduce CO2 emissions but to extract money more effectively than ever before. The big government people do not like working alternative energy. Unreliables like wind and solar are expensive enough to rise the prices of carbon based energy which is good news for those who want to earn tax money.

Cheap abundant energy is their worst nightmare. They want dependent people who rely on the government. People are difficult to control if the cost of living goes down. Biofuels were shoot down. Nuclear is destroyed with propaganda and regulations.

Metropolihallinto

Metropolihallinnon ideana on verottaa lisää rahaa poliittisille kerskahankkeille ja massiiviselle hallinnolle. Kansalaisten etua se ei aja ollenkaan.

Guggenheim, metro ja pisara ovat hyviä esimerkkejä kerskahankkeista, joiden talous perustuu yhteiskunnan jatkuvaan tukeen. Joukkoliikenne hidastaa liikkumista ja nostaa asumisen ja elinkeinotoiminnan kustannuksia.

Ylimitoitettu hallinto on myös yritysmaailmassa tie, jonka vuoksi suuryritykset tuhoutuvat ja pienet korvaavat ne. Rahoituksen estäminen on julkisella puolella paras tapa estää pöhötauti ja korkeapalkkaisten tarpeettomien päällikkövirkojen perustaminen. Koulujen ja terveydenhoidon organisoinnissa ei tarvita keskushallintoa.

Sairaalat voivat toimia aivan hyvin kelan tukemalla asiakasrahoituksella ilman kuntapomojen taakkaa. Koulut ja päiväkodit ovat luonnostaan varsin itsenäisiä.

Hyvä yhdyskuntarakentaminen on hajautettua ja sijoittaa asunnot, työpaikat ja palvelut lähelle toisiaan ilman rakennuskustannuksia pilviin nostavia keskustoja. Tietenkin pitää olla tapa estää Helsinkiä haittaamasta seudullista liikennettä. Valtion pitäisikin rahoittaa keskustatunnelit ja kehäväylät, jotta keskuskunta eli Helsinki saadaan irti päätöksenteosta.

Pisara ja länsimetro

Poliittiset kerskahankkeet kuten nämä ja Tampereen ratikka tuhlaavat rahaa, joka olisi tarvittu kasvua tukeviin investointeihin. Näille liikennehankkeille on yhteistä kalliin hinnan lisäksi se, että ne nostavat asumisen ja palveluiden hintaa ja vaikeuttavat liikkumista. Kokonaisvaikutus kansalle on vahvan kielteinen. Hankkeiden kannatuksen takana on halu maksattaa liikkuminen muilla.

Tällä 2,5 miljardilla olisi saatu autobahn Helsingistä Ouluun. Itseohjaavat autot ja polkupyörät tulevat korvaamaan joukkoliikenteen sellaisena kuin sen nyt koemme.

Metropolihallinto

Byrokraatit ja suuri raha voittaa tässä ja kansa häviää. Asuminen kallistuu entisestään ja matkustaminen vaikeutuu. Stubb ei pysty estämään verotuksen kasvua ja talouden näivettymistä.

Tarvitaan uusi jytky muuttamaan yhdyskuntapolitiikan suunta.