Pisara

Pisara ja metropolihallinto kannattaa pitää julkisuudessa, jotta niiden vastustajien vaalivoitto varmistetaan. Ymmärrettävästi tulevat päättäjät haluttaisiin sitoa haitallisiin ja kalliisiin hankkeisiin aivan viime metreillä.

Pisara on järjettömän kallis ja aivan väärässä paikassa. Helsingin kantakaupunki on jo menetetty kuollut vyöhyke, jonka voi jättää turisteille esimerkkinä vahingollisesta keskittämispolitiikasta.

Tulevaisuus on joustavien itseään ohjaavien autojen. Autovihamielisyys katoaa, kun itseään ohjaavat taksit ja tavarapakettiautot korvaavat raskaan raideliikenteen. Myöskin sähköpolkupyörä tarjoaa niin edullista ja nopeaa ovelta ovelle liikennettä, että joukkoliikenteen matkustajamäärät eivät voi pysyä nykyisellään. Yksilöllisen liikenteen tärkein säästö on asumisen, elinkeinotoiminnan ja harrastusten hinnassa.

Mainokset

Metropolihallinto

Suuri siltarumpu on sinnikäs. Rahan tuhlaamisesta Pisaraan, Metroon, Guggenheimiin ym. ym. ei osata päästää irti. Suuren metropolihallinnon virkapaikat ja -palkat kiehtovat virkakuntaa ja ”palvelut” toisten varoilla eläviä kaupunkilaisia.

Tarvitaan uusi jytky, jossa kansalaisten verovarojen vuodot nyt Helsingin suureen siltarumpuun pysäytetään. Ei verotusoikeutta, ei uusia virkoja, ei keskittämispolitiikkaa. Kreikkalaiset äänestivät yli varojen elämisen puolesta. EU sulkee rahahanat. Helsingille pitää tehdä samoin.

Metropolin sijaan puhuisin Etelä-Uudenmaan maakunnasta. Sillä ei tietenkään saa olla mitään erivapauksia vaan valtion hallinnon alueellistamista pitää jatkaa voimakkaasti.

Keskusta ja tienrakentaminen

Kansa on äänestämässä vihreää yhdyskuntapolitiikkaa vastaan ja sen takuumiehenä Kokoomuskin menettää kannatustaan.

Suomen kannattaa hyödyntää harvan asutuksen tuoma kilpailuetu. Edullinen laadukas omakotiasuminen palveluiden ja työpaikkojen kera on täysin mahdollista Helsingin ulkopuolella.

Pisaran sijaan kannattaa rakentaa 100 km moottoritietä tai jos pk-seudulla pitää rakentaa niin tehdään ulosmenoväylät yhdistävät keskustatunnelit. Metro on kannattamaton poliittinen kerskahanke. Joukkoliikenne menettää merkityksensä kun itseohjaavat autot, etätyö ja jakelu ilma-aluksin lisääntyy.

Kuolonkolari 9-tiellä

Onnettomuuspaikalle on suunniteltu moottoritietä ties kuinka kauan. Rahat kuitenkin hukataan Pisaraan ja muihin hyödyttömiin kerskahankkeisiin. Moottoritiekilometrit ovat kertaluokkaa edullisempia kuin raidetunnelikilometrit etenkin rakentamattomalla maaseudulla.

56-vuotiaiden työllistyminen

Hienoa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ansiosidonnaisen lisäpäivät säilyttää. Ts. ikääntynyt saa ansiosidonnaista eläkeikäänsä saakka vaikka 500 päivän raja ylittyisi. Tämän systeemin olemassaolo perustuu SAK-laiseen työn jakamisen ajatteluun: työt jäävät nuoremmille kun vanhemmat eläköityvät aiemmin.

Systeemiin kuuluu tietenkin vakavat rangaistukset ikääntyneelle, joka menee ottamaan vastaan työtä. Ansiopäivärahan suuruus lasketaan nopeasti uudestaan. Nykyään siinä ollaan hieman aiempaa kohtuullisempia mutta idea on säilynyt. Erityisesti pitää välttää yrittäjäksi ryhtymistä, sillä tällöin tuet menettää heti. Ennakkopäätöksiä tulkinnoista ei saa. Virkamies päättää mitä päättää.

Kannustinloukut

Suomalainen sosiaaliturva on kammottava tilkkutäkki. Tilkkujen pienentäminen entisestään ja vieläkin tiukempi tarveharkinta ei tule toimimaan. Tarvitaan kokonaisuudistus, jonka peruselementit ovat tukien ja tulojen yhdistäminen, tasaprosenttivero ja perustulo/perustulovähennys. Rahaa saisi käteen veronpalautusennakkona vaikka viikoittain, jos tulot alittavat perustulovähennyksen.

Työttömyysturvassa on tärkeintä turva pitkäaikaisen työttömyyden varalta. 500 päivää ja ikääntyvän lisäpäivät ovat tarpeen, mutta siten, että (tilapäisen) työn vastaanottaminen tai yrittäminen ei romahduta turvaa. Nykyisellään nopea uudelleenlaskenta ja työmarkkinapoliittinen tarveharkinta tekevät työllistymisestä uhkapeliä.

Lyhytaikaisten lomautusten tukeminen verovaroin on sen sijaan tarpeetonta. Omavastuu voisi hyvin olla viikon sijaan kolme kuukautta. En ostaisi vakuutusturvaa sille vahingolle, että tuloni tippuisivat 80 000 €:stä  60 000€:hen.

Asumistuet pitää poistaa, koska ne nostavat vuokria.