Kansainvälisessä uutisvirrassa kerrotaan toisin

Kansainvälisessä uutisvirrassa puhutaan siivoussuunnitelmasta ja yksittäisistä alueista ydinvoimalan välittömässä läheisyydessä, joissa cesiumia on enemmän. Asukkaat ovat myös palaamassa koteihinsa noutamaan tavaroitaan.

Kysymys on enemmän politiikasta kuin säteilystä sinänsä, sillä säteilyn pelko on juurtunut syvälle. Turvallisen säteilytason määrittäminen on tällöin herkkä juttu. Maanjäristyksen ja tsunamin tuhoaman alueen jälleenrakennus on kallista vaikkei cesiumia yrittäisikään poistaa maaperästä. Cesiumin suolojen vesiliukoisuus lisää oman mausteensa kuvioon.

Mainokset

Lisää avoimmuutta ja suvaitsevaisuutta

Halonen ei ole taustastaan johtuen uskottava henkilö puhumaan vihapuheita vastaan. Hänen esittämänään ajatus rajautuu koskemaan vain tiettyjen ääriryhmien mielipiteitä ja täten koetaan mielipidesensuurina.

Ääriryhmät ovat politiikaltaan lähellä toisiaan. Tuntematta historiaa on esimerkiksi vaikea tietää, että kansallissosialistit luokitellaan äärioikeistoon eikä -vasemmistoon. Ääriryhmille yhteinen ajatus on, että ongelmani johtuvat muista ihmisistä. Vihan kohteena olevat muut ihmiset voivat olla toinen etninen, kielellinen tai kansallinen ryhmä, kapitalistit, suurituloiset, vääräuskoiset, rötösherrat jne. Tyypillistä on myös keskittyä muutamiin aihekokonaisuuksiin kuten ympäristö, teollisuuden vastustaminen, uskonnot, seksi, toiset kansanryhmät, EU, Versaillesin rauha, jne.

Suvaitsemattomuus on ääriryhmien tunnusmerkki. Avoin, rehellinen keskustelu pyritään tukahduttamaan ja korvaamaan omalla loputtomiin toistettavalla propagandalla. Ihmisten erilaisuutta ei haluta hyväksyä ja viha vaikkapa valkoihoista, lihaa syövää, autoilevaa heteroa kohtaan on selvästi aistittavissa.

Vapauden ja suvaitsevaisuuden raja kulkee siinä, missä se rajoittaa toisten ihmisten yksilöllisiä vapauksia. Kaipaisin Suomeen rajoitusten ja yhden oikean mielipiteen sijaan avoimempaa keskusteluilmapiiriä. Vaikeistakin asioista kuten EU:sta pitää voida keskustella.