Auto on paras tapa liikkua

Kilpailukykyinen julkinen liikenne on matemaattinen mahdottomuus. Riittävää ajallista ja paikallista vuorokattavuutta on mahdotonta saavuttaa. Omalla autolla ja usein myös polkupyörällä on perillä ajassa, jonka tuhraa kävelyyn pysäkille, bussin odotteluun, vaihtoihin ja kävelyyn määränpäähän.

Jutussa ei puhuttu yksityisauton ylivertaisesta kätevyydestä tavaroiden kuljettamisessa. Harva kuljettaa vaikkapa olutmäyräkoiraa julkisilla puhumattakaan useissa töissä vaadittavista työvälineistä.

Kaupunginsuunnittelun kannattaa luopua joukkoliikennehaihattelusta ja investoida autoilun ja pyöräilyn helpottamiseen. Keskustatunnelit, joilla yhdistetään säteettäiset ulosmenoväylät tulevat todelliseen tarpeeseen.

Automaattisesti liikkuvat autot ovat jo teknisesti mahdollisia ja koeajotkin ovat olleet menestyksekkäitä. Automaattitakseilla pystytään tarjoamaan autoilun joustavuus kaikille ja  korvaamaan raskas raideliikenne, ratikat ja bussit.

 

Mainokset

USA energiaomavaraiseksi

Juttu on hyvä muistutus valtapolitiikan keskeisestä roolista energia-asioissa. Väitteet energiankäytön ja ilmaston yhteydestä kannattaa nähdä tässä valossa. Kansalaismielipiteet yritetään faktoista välittämättä saada suotuisiksi kulloisellekin poliittiselle valinnalle. Neuvostoliiton aikoihin öljy oli Suomessa oikea valinta. Nyt se on pahasta.

Fossiilisesta energiasta halutaan eroon, koska sitä on ollut vähän lännessä. Ilmastomuutosmyyttiä tarvitaan, koska maakaasu ja hiili voivat korvata öljyn. Epäluotettavien eli ns. uusiutuvien energiamuotojen lobbaus on myös voimakasta ja parempien ratkaisujen kampittaminen on niille kohtalonkysymys. Tässä jutussa sivuutettiin ydinenergia, jonka kehittäminen voi laskea energian hinnan niin alas, ettei fossiilista energiaa tarvita.

Vasemmistoliiton perustuloehdotus

Perustulossa on ideaa yleisellä tasolla, jos byrokratiaa ja tuloloukkuja saadaan vähennettyä. Käytännön toteutukset eivät kuitenkaan ole kestävällä pohjalla.

Vasemmiston tarkoituksena on tuskin heikentää köyhien toimeentuloa. Niin kuitenkin tapahtuisi jos rahoitettavissa olevaa perustuloa ei täydennettäisi millään muulla tukimuodolla. Kaavailuissa oletetaan usein, että asumistuki ja toimeentulotuki jatkuisivat. Se taas pilaa koko idean.

SDP:n tukijoukoissa on vaikea hyväksyä niin suurta perustuloa, että elintaso olisi samalla tasolla kuin pienipalkkaisissa töissä työskentelevillä. Sama elintaso tukiluukun köyhälle ja työtätekevälle köyhälle hyväksytään vain, jos tuen edellyksenä on työn ”hakeminen”.

Näen vasemmistoliiton ehdotuksen lähinnä vastuuttomana populismina, jonka tavoitteena on tukien kokonaismäärän lisääminen. 

Hyvästi HS

Hyvästi Helsingin Sanomat. Teen kuten tein NYT:llekin eli siirryn muualle.

Paperilehden tilauksen lopetin useita vuosia sitten, kosken jaksanut kantaa lukemattomia lehtiä roskiin. Koska Sunnuntai-HS maksoi melkein saman kuin koko viikko, jätin kerralla kaiken.

Maksulliselle verkkolehtitilaukselle on teknisiä esteitä. Maksaminen ei ole lähtökohtaisesti anonyymiä kuten se on esim. lehtikioskilla. Kun maksan kolikoilla ostaessani Jallun, Iltiksen tai Hesarin, eikä kukaan pysty jäljittämään ostostani.  Anonyymit kommentit ovat verkkopalveluiden parasta antia.

Kokeilin kerran vuoden Kauppalehden maksullista pörssiosiota, mutta luovuin siitä, koska kirjautuminen oli liian hankalaa ja käyttö jäi potentiaalisista hyödyistä huolimatta vähäiseksi. Koen koko ajan kirjautuneena olemisen tietoturvariskinä ja en tee sitä missään verkkopalvelussa.

Rahoituksen puute on tietenkin iso ongelma lehdille, mutta tässä teknologian murroksessa käy niin kuin niissä käy yleensäkin: kuluttaja voittaa.

Asuntojen hinnat

Ongelmaan on olemassa selkeä yksioikoinen ratkaisu. Kalliiden asuntojen ostaminen, vuokraaminen, käyttäminen, omistaminen, ylläpito, rakentaminen jne pitää tehdä hankalaksi, vaikeaksi , mahdottomaksi. Vastaavasti laadukkaan, edullisen asumisen pitää olla helppoa, luonnollista ja mahdollista.

Käytännössä yhteiskunta on tehnyt kaikkensa asuntokuplan luomiseksi ja kasvattamiseksi. Päättäjät ovat liian vihreitä katsoakseen asioita yhtään nenäänsä pidemmälle.

Se, ettei ole varaa, on hyvä peruste olla ostamatta tai vuokraamatta kallista asuntoa. Yhteiskunnan ei pidä tukea kallista asumista oli sitten kyse omistusasumisesta, vuokratuesta, rakentamisen tuesta tai sosiaaliturvasta. Julkisen liikenteen tuki ja autoilun rankaisuverotus ovat samalla tavoin haitallisia. Kiinteistöveron pitää olla keskustoissa korkeampi kuin edullisilla paikoilla.

Rakennuskielto pitäisi olla keskustoissa eikä ympäryskunnissa. Kaavoituksessa pitää suosia omakotitontteja tornitalojen sijaan. Rakennuttajien ja kiinteistöomistajien pitää huolehtia kunnollisesta ilmaisesta pysäköinnistä asukkaille, työntekijöille ja asiakkaille. Tieverkoston pitää tukea asumisen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittamista lähelle toisiaan lähiö-keskusta-ajattelun sijaan.